Την 1η Ιουνίου ξεκινά το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Ημαθία


katapolemisi_kounoupiaΤην 1η Ιουνίου ξεκινά η καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές του νομού Ημαθίας και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 266.000 ευρώ και συμμετέχουν σε αυτό -στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που ήδη υπεγράφη- το ελληνικό δημόσιο που εκπροσωπείται από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (με 60.000 ευρώ), η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ημαθίας (με 115.000 ευρώ) και οι Δήμοι, Πλατέος (με 35.000 ευρώ), Αλεξάνδρειας (με 28.000 ευρώ), Αντιγονιδών (με 10.000 ευρώ), Αποστόλου Παύλου (με 3.000 ευρώ), Δοβρά, Ειρηνούπολης και Νάουσας (με 5.000 ευρώ έκαστος), ενώ η Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. ΟΤΑ ορίστηκε φορέας υλοποίησης και οικονομικής διαχείρισης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται τα τελευταία επτά χρόνια στην Ημαθία και η καταπολέμηση των κουνουπιών γίνεται με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας. Το πρόγραμμα διακρίνεται στις εξής επιμέρους φάσεις:

• Επικαιροποίηση της λεπτομερούς φυτοκοινωνιολογικής, αγροτικής και περιαστικής χαρτογράφησης που έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα έτη
• Παρακολούθηση-καταγραφή εμφάνισης και αφθονίας προνύμφων κουνουπιών
• Οριοθέτηση-υπόδειξη επιφανειών για ψεκασμό (από εδάφους ή/και από αέρος)
• Διενέργεια ψεκασμών
• Επίβλεψη διενέργειας των ψεκασμών
• Έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ψεκασμών.

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και η καταπολέμηση των κουνουπιών εφαρμόζεται στις εξής επιμέρους ζώνες:

• Ορυζοκαλλιέργειες
• Φυσικά συστήματα ποταμών
• Περιαστικό σύστημα των επιμέρους τοπικών διαμερισμάτων των δήμων που συμμετέχουν
• Αστικό σύστημα (σε κοινόχρηστους χώρους) των επιμέρους τοπικών διαμερισμάτων των δήμων που συμμετέχουν.

Ειδικά για το αστικό και περιαστικό σύστημα, η καταπολέμηση εφαρμόζεται σε επιλεγμένες θέσεις, στις οποίες έχει πιστοποιηθεί υψηλή παραγωγικότητα σε κουνούπια. Οι σταθμοί παρέμβασης στο περιαστικό και αστικό σύστημα ανέρχονται σε 230 περίπου και περιλαμβάνουν θέσεις όπως:

• Αποστραγγιστικά κανάλια, ρέματα, αυλάκια
• Πλημμυρισμένες δενδροκαλλιέργειες, κυρίων λευκοκαλλιέργειες
• Χώρους απόθεσης απορριμμάτων
• Απόβλητα εγκαταστάσεων σταβλισμού
• Ανοιχτά αποχετευτικά αυλάκια, σχάρες όμβριων υδάτων, κλπ
• Πλημμυρισμένες χέρσες εκτάσεις ( συνήθως από διαρροές)
• Διάφορες άλλες μικροεστίες.

Οι ψεκασμοί θα γίνουν με προνυμφοκτόνα σκευάσματα Δημόσιας Υγείας, εγκεκριμένα από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Bacillus Thuringiensis israelensis, Diflubenzuron) και οι αεροψεκασμοί στους ορυζώνες θα πραγματοποιηθούν μετά από σχετική αδειοδότηση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Για την επιστημονική παρακολούθηση της εφαρμογής και των επιπτώσεων του προγράμματος αναμένεται να συγκροτηθεί από το νομάρχη Ημαθίας τριμελής Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από αρμόδιους υπαλλήλους των διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, ενώ η παρακολούθηση υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου θα τεθεί υπό την ευθύνη 11μελούς «Κοινής Επιτροπής» αποτελούμενης από έναν εκπρόσωπο κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: