Προσοχή στην ποιότητα των προς εξαγωγή σταφυλιών

stafilia

Ενώ ξεκίνησε η φετινή εξαγωγική περίοδος στα επιτραπέζια σταφύλια, με έγγραφό της η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εφιστά την προσοχή των φορέων του κλάδου (αμπελουργοί, τυποποιητές-συσκευαστές, εξαγωγείς) στην τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών του προϊόντος για την καλύτερη αποδοχή του στις αγορές του εξωτερικού.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, οι ποιοτικές προδιαγραφές που ισχύουν για τα επιτραπέζια σταφύλια περιγράφονται στο μέρος Β του παραρτήματος I του κοινοτικού κανονισμού 1580/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα προϊόντα θα πρέπει να τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιότητας και η ανάπτυξη και κατάστασή τους να είναι τέτοια, ώστε να τους επιτρέπει να αντέχουν στη μεταφορά και τη μεταχείριση και να φθάνουν στον τόπο προορισμού τους σε ικανοποιητική κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία, προστίθεται στο έγγραφο, πρέπει να δοθεί στο βαθμό ωριμότητας ο οποίος σύμφωνα με το εμπορικό πρότυπο αντιστοιχεί σε:

• 12Ο brix για τις ποικιλίες Alphonse Lavallee, Cardinal και Victoria.
• 13Ο brix για όλες τις άλλες ποικιλίες με γίγαρτα.
• 14Ο brix για όλες τις αγίγαρτες ποικιλίες.

Επιπλέον όλες οι ποικιλίες πρέπει να έχουν ικανοποιητική αναλογία σακχάρων προς οξέα. Τα μέσα συσκευασίας πρέπει να εξασφαλίζουν την προστασία των προϊόντων και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό τους να είναι καινούρια και καθαρά. Επίσης θα πρέπει να φέρουν πλήρη και ορθή σήμανση η οποία συνίσταται στην υποχρεωτική αναγραφή του κωδικού του συσκευαστή ή/και αποστολέα, της καταγωγής του προϊόντος, της ονομασίας της ποικιλίας και της εμπορικής κατηγορίας.

Υπενθυμίζουμε ότι οι αναγγελίες είναι υποχρεωτικές για όλα τα φορτία που εισάγονται, εξάγονται και διακινούνται προς και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να καταχωρούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στη Βάση Δεδομένων των συναλλασσομένων στα νωπά οπωροκηπευτικά (ΜΕΝΟ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: