Θα αποζημιώσει ο ΕΛΓΑ


rodakina

Με αφορμή φήμες που περιήλθαν σε γνώση του ΕΛΓΑ και αφορούν στον τρόπο εκτίμησης των ζημιών και καταβολής των αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις Ιουνίου – Ιουλίου στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας, από τη Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

*
Η Διοίκηση του Οργανισμού διαβεβαιώνει τους παραγωγούς ότι θα αποζημιωθούν για τις άμεσες ζημιές που υπέστησαν. Παράλληλα, τους ζητά να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την αξιοποίηση της παραγωγής τους και να μην παρασυρθούν από τις ανυπόστατες φήμες που κυκλοφορούν στην περιοχή.
*
Ο ΕΛΓΑ καταβάλλει συντονισμένες προσπάθειες για την ταχύτατη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης. Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη ενταχθεί στο δυναμικό του τοπικού Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Βέροιας, γεωπόνοι των πλησιέστερων τοπικών Υποκ/μάτων του Οργανισμού., καθώς και γεωπόνοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των γειτονικών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Το όλο έργο συντονίζει ο Αντιπρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. κ. Χ. Χατζηαντωνίου, ο οποίος βρίσκεται στο Υποκ/μα από την έναρξη της όλης διαδικασίας
*
Ο ΕΛ.Γ.Α., όπως οφείλει να πράττει σε όλη τη Χώρα έτσι και στους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας θα εφαρμόσει τον Κανονισμό του, αποζημιώνοντας μόνο τις άμεσες ζημιές που υπέστη η παραγωγή, από το ασφαλιστικά καλυπτόμενο αίτιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση από χαλάζι ή βροχόπτωση. Συνεπώς, παραγωγή η οποία ενδεχομένως έχει ζημιωθεί από άλλα, μη καλυπτόμενα από τον Κανονισμό, αίτια πχ. μονίλια, δεν θα αποζημιωθεί από τον ΕΛ.Γ.Α.
*
Ο ΕΛΓΑ συνιστά στους καλλιεργητές να χρησιμοποιήσουν κάθε πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση της παραγωγής τους (χυμοποίηση, κονσερβοποίηση, κλπ.) . Ο Οργανισμός καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να καταβάλει επιπλέον ποσά ως αποζημίωση για προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν συγκομισθεί και αξιοποιηθεί. Μέρος της παραγωγής το οποίο με πρωτοβουλία των παραγωγών θα παραμείνει ενδεχομένως ασυγκόμιστο δεν πρόκειται να αποζημιωθεί από τον ΕΛΓΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: