Επτά εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη Βεργίνα


anaktorΜια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές παρεμβάσεις στην Κεντρική Μακεδονία θα υλοποιηθεί μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ), ύστερα από την υπογραφή της ένταξής της στο Πρόγραμμα, από τη Γενική Γραμματέα της Περιφέρειας, Μαρία Λιονή. Πρόκειται για το έργο: «Ανάπλαση – Ανάδειξη της Βασιλικής Νεκρόπολης και του Ανακτόρου των Αιγών – φάση Γ’», με προϋπολογισμό 7 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως τόνισε η κ. Λιονή, «οι παρεμβάσεις στη Βεργίνα, που αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ιστορικά μνημεία της χώρας μας, θα προχωρήσουν με συγχρηματοδότηση από την ΕΕ και συγκεκριμένα από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.
Αποφασίσαμε την ένταξη του έργου και τη χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ, σε μια προσπάθεια ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της ιστορίας μας. Στο πλαίσιο των εργασιών που προβλέπονται να γίνουν θα πραγματοποιηθεί συντήρηση και ανάταξη μεγάλου τμήματος του Ανακτόρου των Αιγών, ενώ παράλληλα προβλέφθηκε και η ανάδειξη της Βασικής Νεκρόπολης. Θα πραγματοποιηθεί αποψίλωση, καθαρισμός, αποχωμάτωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του μνημείου με τοποθέτηση εποπτικού υλικού των ταφικών συστάδων Γ, Δ και Ε, οι οποίες βρίσκονται κατά μήκος του πεζόδρομου που συνδέει το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων με το Ανάκτορο, διερχόμενος μέσα από τη Βασιλική Νεκρόπολη των Αιγών. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση των επεμβάσεων μέχρι το τέλος της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου».
Οι εργασίες στο Ανάκτορο εκτός των άλλων περιλαμβάνουν συμπληρώσεις σε τοιχοποιίες και υποθεμελιώσεις, τακτοποίηση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών της κεντρικής αυλής και του βόρειου εξωτερικού διαδρόμου, αποκάλυψη ολόκληρου του δυτικού περιστυλίου και των χώρων που το περιβάλουν, σειρά τεκμηριώσεων, καθαρισμών και συντηρήσεων σε ψηφιδωτά, όπως της «Αρπαγής της Ευρώπης», παρεμβάσεις στα δάπεδα και τα βοτσαλωτά, φυτεύσεις, αλλά και δίκτυα άρδευσης, ηλεκτροφωτισμού, ασφάλειας, πυρόσβεσης, δράσεις δημοσιότητας, παραγωγή ενημερωτικού υλικού, τρισδιάστατων εικονικών παραστάσεων, ακόμη και δημιουργία αγγλόφωνης ιστοσελίδας σχετικής με το μνημείο και τα έργα που γίνονται σ’ αυτό.Οι εργασίες στη Βασιλική Νεκρόπολη εκτός των άλλων περιλαμβάνουν αποψιλώσεις, καθαρισμούς, αποχωματώσεις, δίκτυο πυρόσβεσης, ύδρευσης και άρδευσης, έργα πρασίνου, συντηρήσεις 1.500 κινητών ευρημάτων, συντηρήσεις δαπέδων (ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα, βοτσαλωτά), προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τεκμηρίωσης, παραγωγή πληροφοριακού υλικού, δημιουργία δίγλωσσης ιστοσελίδας, τοπογραφήσεις, μελέτη και ψηφιακή επεξεργασία σχεδίων, δημιουργία τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, καθαρισμούς με laser και δημιουργία εργαστηρίου συντήρησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: